نحوه عملکرد عایق نانو با زبان علم

NANO TECHNOLOGY WATER PROOFING

عایق نانو عایقی است ضد آب بر پایه ساختار شیمیایی ارگانوسیلان که دوستار طبیعت و قابل حل در آب است.
این عایق جهت ساختمان های نوساز و قدیمی ساخته شده است و عملکرد آن بصورت جذبی انجام میگیرد.این عایق قادر است به ریزترین منافذ جسم مورد نظر نفوذ کرده ( ذرات 5 الی 200 نانومتر ) ولایه ای پوششی را در خود جسم در برابر نفوذ آب ایجاد کند،کاری که سایر مواد متشابه قادر به انجام آن نیستند.
از خصوصیات این عایق می توان : محافظت ساختمان ( نما – دیوار – کف – سقف ) در برابر انواع قارچ ها ، کپک ها ،آلودگی ها، فرسودگی زود هنگام ،ورقه ورقه شدن ،پوسته شدن ،محافظت دز برابر نمک ها و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید نام برد .

ادامه…

محافظت از آجر نما و سنگ نما در برابر رطوبت بوسیله تکنواوژی نانو

آجرنما :

آجرها از ده هزار سال پیش در ساختمان ها بکار می رفته است اما حمایت از آن در مقابل نفوذ آب، زاییده نانو تکنولوژی در قرن بیست ویکم است. باران روی سطح آجر را می پوشاند و آب به درون تخلخل ها نفوذ میکند. شب هنگام، آب یخ می بندد، منبسط شده و باعث ایجاد ترک و شکست در آجر میگردد.

گروه تولیدی اجرایی زداب (Z.AB) موفق شده است تا با تولید محصولات نانو نفوذی، از نفوذ آب بر روی اینگونه سطوح جلوگیری نموده و در دراز مدت باعث آبگریزی و تمیزی سطح و جلوگیری از شکست فاجعه آمیز در سطوح آجری می شود. ادامه…