محافظت از آجر نما و سنگ نما در برابر رطوبت بوسیله تکنواوژی نانو

آجرنما :

آجرها از ده هزار سال پیش در ساختمان ها بکار می رفته است اما حمایت از آن در مقابل نفوذ آب، زاییده نانو تکنولوژی در قرن بیست ویکم است. باران روی سطح آجر را می پوشاند و آب به درون تخلخل ها نفوذ میکند. شب هنگام، آب یخ می بندد، منبسط شده و باعث ایجاد ترک و شکست در آجر میگردد.

گروه تولیدی اجرایی زداب (Z.AB) موفق شده است تا با تولید محصولات نانو نفوذی، از نفوذ آب بر روی اینگونه سطوح جلوگیری نموده و در دراز مدت باعث آبگریزی و تمیزی سطح و جلوگیری از شکست فاجعه آمیز در سطوح آجری می شود. ادامه…