جولای 2015

wpid-cam00257.jpg

عایق استخر شنای قدیمی با بدنه سیمانی.

این استخر با توجه به قدیمی بودن و بلااستفاده ماندن به مدت زیاد، شروع به تخریب بدنه نموده بود که پس از ترمیم ترک ها و رفع مشکلات بدنه ای بدون تخریب کامل بدنه، بوسیله عایق سیمانی والمرک و در ...