عایق سازی آبنما پتروشیمی

اجرای عایق پایه سیمانی و سپس عایق جذبی نانو جهت آبنما ساخته شده از سنگ لاشه

کارفرما: شرکت پازارگاد مرتبط با شرکت ملی پتروشیمی واقع در شیرینو عسلویه

 

ASALOUYEH (6)

ASALOUYEH (7)

ASALOUYEH (5)