عایق سازی نمای سنگ تراورتن

عملیات بندکشی و ترمیم درزها و ترک‌های نمای سنگ تراورتن و همچنین درزگیری و ترمیم حاشیه‌ها و چارچوب پنجره‌ها بوسیله عایق پایه سیمان و رزین الاستیک شفاف. سپس عایق سازی تمامی سطح نما بوسیله ماده نانو که کاملا بی رنگ و جذب شونده می‌باشد.

پس از این عملیات سطح کار از بابت نفوذ رطوبت و نم آب کاملا ایزوله شده و با حفظ تنفس عایق میگردد

کلیه عملیات فوق توسط تیم کار در اتفاع و بدون نیاز به داربست قابل اجرا می‌باشد.

عایق جذبی رطوبتی

عایق جذبی رطوبتی