آب بندی استخر

آب بندی و عایق کاری استخر

آب بندی و عایق کاری استخر

عایق نانو

عایق نانو

 

عایق استخر شنای قدیمی با بدنه سیمانی.
این استخر با توجه به قدیمی بودن و بلااستفاده ماندن به مدت زیاد، شروع به تخریب بدنه نموده بود که پس از ترمیم ترک ها و رفع مشکلات بدنه ای بدون تخریب کامل بدنه، بوسیله عایق سیمانی والمرک و در نهایت عایق رنگی استخری “زداب” کاملا عایق شده و مورد استفاده تفریحی قرار گرفت:

 

عایق استخر

عایق استخر

 

عایق استخر

عایق استخر